Program PITY 2014 rok

Możesz już sporządzać swoje PITY programem PIT 2014, nie ma łatwiejszego sposobu!

Program do pitów 2015

2014-10-04 | Admin | | | |

Program PIT TaxMachine 2014

Na Pit-28 nie jest się w stanie złożyć PITa łącznie z małżonką albo jako obywatel samotnie wychowujący latorośl. Kto składa deklarację PIT-36? Opisywany formularz, najogólniej mówiąc, stosowany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskują przychód bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że są oni zobowiązani do samodzielnego obliczania wartości podatku lub kwoty podatku do zapłaty. Działalność prowadzona przez takich podatników opodatkowana jest według skali podatkowej (18 proc. – 32 proc.). Nie trać czasu na stanie w kolejce - skorzystaj z e-deklaracji.

Program do rozliczania pit 2015

Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych może być (po spełnieniu określonych warunków):

 • ryczałt od niektórych rodzajów dochodów (przychodów), np. odsetki od lokat bankowych.
 • 19% podatek od dochodu z tytułu:
  • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw,
  • niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych (przykładowo, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych)
  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg (wybór sposobu opłacania podatku następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika)
PIT/D jest to załącznik na którym udzielamy informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym - to załącznik między innymi do formularzy PIT-37 Druk PIT-37 a osoby samotnie wychowujący dzieci. osoba w separacji, wdowa, kawaler, rozwódka, wdowiec, rozwodnik, Panna, osoba, której współmałżonek pozbawiony został praw rodzicielskich lub przebywa w zakładzie karnym – taki katalog osób uprawniony jest do rozliczania się z PIT-37 na preferencyjnych zasadach. Według ustawy, podatnik taki wychowuje dziecko małoletnie lub, bez względu na wiek, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Jeżeli osoba samotnie wychowuje dziecko uczące się do 25. roku życia (które nie uzyskuje dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu) również może skorzystać z zasad ulgowych przy wypełnianiu PIT-37.

Deklarację roczną PIT 36 sporządzają osoby, jakie miały zarobki z tytułu np.: zarobki z zagranicy, firmy, najmu, czy również różne inne zarobki, dla których podatku nie przesyła do fiskusa pracodawca. Mimo tego, że w blankiecie PIT-28 nie można potrącić ulgi prorodzinnej, a podatnicy nie mogą potrącać kosztów uzyskania przychodu, funkcjonuje ciąg udogodnień przemawiający za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W PIT-28 można odliczyć: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, obecnie obowiązujące ulgi i odliczenia innego typu (oprócz ulgi prorodzinnej), ulgę abolicyjną. Na druk PIT-37 możemy rozliczyć także szereg ulg. Najpopularniejszymi upustami stosowanymi tutaj są ulga internetowa oraz ulga prorodzinna. Osoby, które skorzystały z ulgi internetowej muszą liczyć się z jej wygaśnięciem, natomiast ci podatnicy, którzy jeszcze jej nie wykorzystali posłużyć się mogą nią dwa razy. Ulga prorodzinna natomiast znacznie wzrosła dla rodzin wielodzietnych, na trzecie, czwarte i kolejne dziecko.

Program do wypełniania pit 2015

Formularz PIT-28 dostarcza się wcześniej niż inne formularze PIT roczne – do 31 stycznia 2013 r. Pit-36 należy złożyć osiągając zyski poza granicami kraju albo osiągając środki utrzymania ze źródeł umieszczonych za granicą Polski. Za pomocą Programu PITy 2014 można rozliczyć każdą formę opodatkowania:

 • karta podatkowa
 • podatek liniowy
 • ryczałt ewidencjonowany
 • skala podatkowa

Program do rozliczenia pitu 2015

PIT-36L to druk składany przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Przy szacowaniu deklaracji bezkonkurencyjną formą pomocy jest skorzystanie z aplikacji do PIT. Pomaga ona podatnikowi dokonać potrzebnych potrąceń oraz wypełnić niezbędne rubryki. Oprócz, dostarcza ona deklarację bezpośrednio do odpowiedniego Urzędu Podatkowego drogą internetową. Można wykorzystać z niej online lub po pobraniu na dysk kompa. Należy pamiętać, aby nie zwlekać z wypełnieniem deklaracji – w odróżnieniu od innych formularzy, PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia 2015 r. Zeznania PIT-36 nie wysyłają prowadzący jednostkę gospodarczą rozliczaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, chyba że posiadają dwie odmiany działalności gospodarczej – jedną objętą opodatkowaniem według skali podatkowej (Pit-36) drugą – ryczałtem (Pit 28). W takim przypadku prześlą oni dwa zeznania fiskalne – dla każdej jednostki gospodarczej osobno.

index

Korzystając z odpowiedniego programu, podatnik komponuje swoje zeznanie krok po kroku. Należy na początku uzupełnić wymagane informacje na temat: sumy przychodów, kosztów otrzymania przychodów, sumy wpłat na podatek od dochodów, sumy wpłaconych składek ZUS, podatników. Twój formularz PIT-39 prawidłowo i szybko rozliczy nasz program do PIT. Zrobisz to w takiej w formie, jakiej tylko zechcesz – przez internet online wyślesz wypełnione zeznanie wprost do Urzędu Skarbowego. Baza programu zawiera niezbędne druki i załączniki. Rozlicz i wypełnij PIT-39 przez nasz program – naprawdę warto. Osoby składające PIT-37 są opodatkowane na zasadach ogólnych, wedle skali 18-32%, ponadto nie mają obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Zeznanie podatkowe muszą jednak złożyć, osobiście lub przez internet, np. przez nasz program do PIT-37 lub w trybie online. Rozlicz i wypełnij formularz PIT-37 pobierając nasz program!

Jeżeli otrzymujesz dochody z własnego biznesu i wybrałeś opodatkowanie skalą podatkową, czyli według zasadach ogólnych, to składasz zeznanie Pit-36, wykazujesz tam przychody, koszty i przychód z działalności, wartości należnych i opłaconych zaliczek na podatek od dochodu w czasie roku, kwoty opłaconych składek Zusowskich. Mimo tego, że w blankiecie PIT-28 nie zezwala się potrącić ulgi prorodzinnej, a podatnicy nie mogą potrącać kosztów nabycia przychodu, istnieje ciąg udogodnień przemawiający za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W PIT-28 można odliczyć: obecnie obowiązujące ulgi i odliczenia innego typu (oprócz ulgi prorodzinnej), składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, ulgę abolicyjną. Podanie danych autoryzujących jest ostatnim etapem składnia rozliczenia przez Internet. Do danych tych zalicza się: identyfikator podatkowy: NIP – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, PESEL – dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, kwotę przychodu wykazaną w rozliczeniu PIT za rok poprzedni, datę urodzenia podatnika, imię i nazwisko podatnika.

Edycja online niniejszego programu do Pit 2014 to przede wszystkim luksus i oszczędność czasu! Nic nie musisz ściągać, ani tym bardziej instalować. Wystarczy, że tylko włączysz aplikację PIT ONLINE klikając w poniższy baner. Będziesz mógł wtedy rozliczyć PIT przez sieć na stronie abcpodatkowe.pl. Dodatki PIT-37 - kalkulowanie PIT 37 2014/2015. Wypełniając druki podatkowe, nieraz zapominamy, że powinniśmy do niego dołożyć należyte dodatki. Przyjrzyjmy się kto i w jakiej sytuacji ma obowiązek umieścić załączniki do druku PIT-37?. Na druk PIT-37 możemy rozliczyć także szereg ulg. Najpopularniejszymi upustami stosowanymi tutaj są ulga internetowa oraz ulga prorodzinna. Osoby, które skorzystały z ulgi internetowej muszą liczyć się z jej wygaśnięciem, natomiast ci podatnicy, którzy jeszcze jej nie wykorzystali posłużyć się mogą nią dwa razy. Ulga prorodzinna natomiast znacznie wzrosła dla rodzin wielodzietnych, na trzecie, czwarte i kolejne dziecko.

Program pit 20142015

Najczęściej stosowaną przez obywateli ulgą jest ulga na dzieci, dzięki niej odejmujemy 1112,04 od podatku na każdego potomka, stosując tą ulgę mamy opcję odzyskać naprawdę duże wartości podatku. Osoby, rozliczające swój PIT w minionym roku, doceniły w naszym programie łatwość obsługi oraz niezawodność. Dzięki tym właściwościom z naszego programu skorzystało aż milion podatników. Cieszymy się z tego, że możemy pomóc tak ogromnej rzeszy użytkowników korzystających z programu PITY 2015. Wypełnianie i rozliczanie formularza PIT-38 jest niemożliwe bez druku PIT-8C. Druk taki dostaniemy od biura maklerskiego, które prowadzi nasz rachunek inwestycyjny.

Jedyne co jest wymagane aby przekazać formularze PIT drogą internetową, oczywiście poza należytym programem umożliwiającym takie rozliczenie, to wysokość przychodu podatnika z ubiegłego roku podatkowego. Kwota ta ma służyć do autoryzacji podatnika składającego zeznanie podatkowe PIT. Apendyksy do formularza PIT-37 za rok 2015. Do PIT-37 załączyć wolno PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Pierwszy z nich służy wykazaniu wszelkiego rodzaju odliczeń od podatku, które nie są związane z bonifikatami mieszkaniowymi. To tutaj wylicza się dane dotyczące np. zniżki internetowej, obniżki na dzieci a także złożonych w danym roku podatkowym darowizn. PIT/D służy do wykazania odliczeń wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym. PIT-2K składa się razem z formularzem PIT/D i korzystają z niego podatnicy odliczający ulgę odsetkową, związaną ze spłatą kredytu na cele mieszkaniowe. Trzeba przyznać, że sieć internetowa, która w ostatnich latach dość znacząco się rozwinęła, w wielkim stopniu wpływa na swobodę zdobywania informacji na tematy podatkowe, w tym na temat pit37.

pieniadze 280x180

Program do rozliczenia pit 2015

2014-10-01 | Admin | | | |

Program Pity TaxMachine 2014/2015

Osoby, które nie tworzą formularzy PIT z pośrednictwem chlebodawcy lub zdobywają zarobki z przeróżnych źródeł, w tym ułamek bez pośrednictwa pracodawcy, rozliczają Pit-36. Formularz PIT-36L rozliczają przedsiębiorcy, którzy złożyli oświadczenie o rozliczeniu w formie liniowej oraz rozpoczęli działalność gospodarczą w trakcie roku powiadamiając Urząd Skarbowy poprzez oświadczenie w formie druku CEiDG-1. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-36L odpada dla tych podatników, którzy uzyskali przychód z tytułu usługi na rzecz pracodawcy (tak byłego jak i obecnego). Żeby tę kwestię rozwinąć, warto zajrzeć do stosownej ustawy, która reguluje tę sprawę. Można w tym temacie zwrócić uwagę również na przychody z racji zasiłków ubezpieczeń społecznych, ale również (co ważne dla osób uczących się) stypendiów.

Deklaracje roczne przesyłamy do 30 kwietnia po roku skarbowym, jedynym wyjątkiem jest deklarację PIT-28, które musimy dostarczyć do końca stycznia. Mamy dla Państwa darmowy program do PIT w wersji do pobrania na własny laptop. Za jego pomocą również możemy wypełnić wszelkie formularze PIT za 2014 rok czyli PIT-28, PIT-37, PIT-39, PIT-36, PIT-38, PIT-36L. Co więcej program sam zaproponuje Ci dodanie apendyksów do Twojego zeznania skarbowego. W zeznaniu za rok 2014 zmieniły się częściowo zasady rozliczania upustów podatkowych - warto się więcej dowiedzieć o tym, jak skorzystać z ulgi prorodzinnej oraz ulgi internetowej.

Do druków PIT 38 nie ma druków dodatkowych w formie załączników, oprócz druczku PIT/ZG, który składają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym spoza granicy kraju uzyskały dochód. Druk PIT-28 nie dopuszcza wspólnego rozliczania się w przypadku związków małżeńskich. Nie istnieje też możliwość wykorzystywania preferencyjnych warunków dla osób w pojedynkę wychowujących dziecko. Zobacz dodatkowo: rozliczenie wspólne w PIT-36 oraz w PIT-37! Przygotowany przez nas program do PIT obsługuje: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wszelkie załączniki PIT wymagane podczas rozliczenia rocznego.

Darmowy program do rozliczenia pit 2015

Utworzenie formularza PIT-39 jest dziecinnie proste, jeśli korzystamy z programu PITY 2015, jaki można znaleźć na stronie epodatki.eu. Ten program nie dość, że wykona za Ciebie wszelkie rachunki, to także będzie Ci podpowiadał co wpisać w danym polu, a także jakie załączniki dołączyć do zeznania podatkowe. Formularz PIT 37 druk jest najczęściej pobieranym formularzem podatkowym z internetu. Ustawa przewiduje (art. 45), iż po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy) - podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Przy wypełnianiu pitów warto posłużyć się aplikacją PITy 2014 program, którą w zeszłym roku podatkowym do wypełnienia pita użyło setki tysięcy Polaków. A zatem który pit jest dla kogo? Wypełnianie formularza PIT-37 za 2014 rok nie jest niczym męczącym, jeśli korzystamy z bezpłatnego programu do PIT za 2014 rok. Program nie tylko pomoże nam w dobraniu odpowiednich formularzy do sytuacji w jakiej się znajdujemy, ale również będzie nas sprzyjał podczas wypełniania PIT 2015. Możemy liczyć na poparcie nie tylko w porachowaniach, ale również na sugestie co wpisać w daną rubrykę. Na formularz PIT-36 przysługuje nam ulga prorodzinna, związana z wychowaniem dzieci. Odliczymy także upust na wydatki mieszkaniowe. Wreszcie przysługuje nam ulga internetowa.

Miło nam poinformować, że w naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie dane na temat utworzenia formularza PIT 28, a także pobiorą Państwo całkowicie darmowy program, który przygotuje za Was pit skarbowe w formularzu PIT-28. Odliczenia podatkowe to temat szczególnie popularny w okresie sezonu składania rozliczeń PIT, czyli w okresie od początku stycznia do ostatniego kwietnia co roku. Każdy chce dostać jak największy zwrot nadpłaconego podatku. Samo prawidłowe rozliczenie formularza PIT to za mało, należy sporządzić to tak, by otrzymać jak największy zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Aby tak się stało musisz lub skorzystać z pomocy księgowego, albo użyć nasz software-e, za sprawą Kreatora PIT otrzymasz duży zwrot podatkowy nie płacąc za usługi doradców podatkowych. Deklaracja PIT-36 za 2015. Powyżej wyliczone osoby, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, muszą skorzystać z formularza PIT-36. Druk ten dostępny jest poniżej.

Załącznik PIT/O należy wypełnić w momencie, gdy zamierzamy rozliczać się na podstawie dokumentu PIT 36, PIT 37 druk lub PIT 28. Korzystając z naszego programu do PIT abcpodatkowe.pl masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania. Dokumentem uprawniającym do odliczenia internetowego jest również dokument przelewu bankowego albo bankowe potwierdzenie wpłaty pod wymogiem, że jako tytuł wymieniona będzie zapłata za dostęp do internetu.

Rozliczając się z pomocą deklaracji PIT-37 pamiętajmy, że wysokość naszego podatku możemy pomniejszyć poprzez odliczenie z tytułu darowizn. Dzięki tej uldze możemy odliczyć do 6% naszego dochodu. Wypełnienie formularza PIT-39 winno być dokonane do dnia 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym. Rozliczenie w terminie pozwoli nam uniknąć wszelkich kar lub składania korekty. Druk PIT-38 a łączne rozliczanie się małżonków. Opisywany formularz służy do indywidualnego rozliczania się podatnika. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia deklaracji podatkowej np. w formularzu PIT-37.

Pit 2015 darmowy program

Do właściwego wypełnienia deklaracji rocznej niezbędne również będą, dane na temat: uzyskanych w trakcie roku przychodów, kosztów uzyskania przychodów, potrąconych zaliczkach i odliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Większość elementów programu księgowego TaxMachine (np. fakturowanie, moduł płacowy, aktywne druki, e-deklaracje, program magazynowy) może być użytkowanych przez wszystkie jednostki gospodarcze bez względu na formę prowadzenia księgowości bądź procedurę opodatkowania. Co roku kilkanaście milionów Polaków wybiera formularz PIT 37 jako właściwy dla siebie typ zeznania podatkowego. Są to w dużej mierze pracownicy firm i państwowych instytucji oraz emeryci i renciści.

Pity program 2015

Polecane programy rozliczeniowe zawierają wszystkie druki PIT oraz niezbędne załączniki. Często posiadają funkcję autokorekty dzięki której ustrzeżemy się błędów i niewypełnionych rubryk. Ich zaletą jest to, że możemy wykorzystywać je (po wcześniejszym pobraniu) bez dostępu do Internetu. Tylko samo wysłanie będzie wymagało skorzystania z sieci. Witamy w naszym serwisie. Udostępniamy Państwu darmowy program do rozliczania PIT za 2014 rok. Za pomocą naszej aplikacji można szybko i łatwo wypełnić druki PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Pit-39 jest to formularz dotyczący profitu zdobytego ze sprzedaży posiadłości zakupionych lub wybudowanych w latach 2009-2013.

Darmowy program do pitów 2015

Pit-36 przesłać należy prowadząc poddzierżawę, najem, podnajem, dzierżawę albo zawierając podobną umowę o podobnym zakresie, opodatkowane wg. skali podatkowej (zatem nie wybrały opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub liniowo w zakresie tych umów). PIT-36l sporządzą wyłącznie Ci prowadzący biznes, jacy najwyżej do dnia 20 stycznia 2013 r. donieśli do Urzędu Fiskalnego oświadczenie, że chcą liczyć podatek w postaci liniowej. Zawiadamiamy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji fiskalnej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

pit 28 wysyłanie e deklaracji

Pit 2015 darmowy program

Ulga za internet umożliwia zmniejszenie dochodu o wydatki na sieć globalną, z którego korzysta podatnik. Gdy planujesz wysłać zeznanie PIT to pamiętaj, że chyba łatwo zrobisz to z darmowym programem Pity 2014. Program jest uniwersalny - za pomocą pojedynczego programu do PIT możecie rozliczyć jakąkolwiek deklarację podatkową niezależnie od sposobu, w jaki uzyskaliście przychody.

Nie trać czasu na stanie w kolejce - skorzystaj z e-deklaracji. Jak widać, tematy pit37 jest tematem rzeką. Dzięki niemu możemy odliczyć naprawdę wiele elementów, o których często nie zdajemy sobie sprawy. Funkcjonuje nadzwyczaj wiele stawek ryczałtu w wypadku wypełniania druku PIT-28. Teraz kształtują się one następująco: - 17 proc. – dla m.in. usług parkingowych, usług wydawniczych, agencji turystycznych itd., - 3 proc. – dla m.in. działalności gastronomicznej czy usługowo-handlowej, - 20 proc. – dla przedstawicieli wolnych zawodów., - 8,5 proc. – dla m.in. przychodów z tytułu najmu i umów pokrewnych oraz działalności usługowej, - 5,5 proc. – dla m.in. działalności wytwórczej i budowlanej

taxmachine 2014 pity

Darmowy program do rozliczenia pit 2014

2014-03-18 | Admin | | | |

Program Pity 2015

Oprogramowanie PITy 2014 gwarantuje najwyższe zwroty podatkowe, ściągnij go nieodpłatnie już teraz i uchroń się przed problemami, jakie na Ciebie czekają jeżeli zastosujesz inny program. Zeznanie fiskalny PIT-37 składają wszyscy podatnicy, którzy pozyskali wynagrodzenie z tytułu: świadczeń przedemerytalnych, emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków przedemerytalnych. Przewodniki wypełnianie PIT za 2014 rok. Z myślą o tych, którzy co roku mają problemy z wypełnieniem zeznania skarbowego przygotowaliśmy obszerne instrukcje, dzięki którym bez większych ambarasów wypełnisz zeznanie podatkowe za 2014 rok.

Najlepszy program do pit 2014

Sporządzanie druku PIT-28 - instrukcja, poradnik. PIT-28 to jedyne z zeznań podatkowych, które musimy dostarczyć szybciej niż do 30 kwietnia. Rozliczający się z PIT-28 złożyć deklarację podatkową muszą najpóźniej do 31 stycznia 2015 roku. Nie musisz pobierać programu na własny komputer. Możesz skorzystać również z internetowej wersji naszej aplikacji. Nie ma nic wygodniejszego jak wypełnienie PIT z przeglądarki internetowej na stronie ftpa.pl. Formularz PIT 39 - rozlicz PIT-39 za 2014 rok. Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość. Jest jednak wiele szczegółów, które wpływają na to, czy dana sprzedaż kwalifikuje się akurat pod ten formularz podatkowy. Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze informacje dotyczące PIT-39.

Program PITy 2015 zapewnia największe zwroty podatków, ściągnij go nieodpłatnie natychmiast i uchroń się przed problemami, które na Ciebie czekają jeśli zastosujesz inny program. Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, mają prawo do umniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania (wyjątek stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wypełniające formularz PIT 37, naliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową. Używając mój program do PIT za 2014 rok możesz wypełnić zdecydowanie prędzej druki PIT za 2014 rok. Za pomocą niniejszego programu bez problemu rozliczysz: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-38, PIT-36L, PIT-39. Mój program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu z PIT 2014/2015.

Do szybkiego i sprawnego rozliczenia druku PIT-36L warto wykorzystać nasz program, lub dokonać tego w trybie online. Mamy też możliwość wysłania wypełnionej w ten sposób deklaracji przez internet. Rozlicz i wypełnij swoje zeznanie już teraz, zaoszczędzisz czas, nie wychodząc z domu. O wniosek o wspólne obliczanie na zeznaniu PIT-37 wystąpić mogą małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Związek matrymonialny musi być w mocy przez cały okres trwania uprzedniego roku fiskalnego. Pomiędzy współmałżonkami przez cały okres rozliczeniowy, którego dotyczy zeznanie PIT-37, obowiązywać powinna wspólnota majątkowa. Żadnego z małżonków nie mogą dotyczyć przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, objętych 19 proc. stawką podatku. Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2014 w 2015 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami.

Program do rozliczenia pit 37 za 2014

Zbycie posesji nabytej lub pobudowanej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a jeżeli obywatel w danym roku innych zarobków nie osiąga – na Pit 36. Za pomocą mojego programu do PIT za 2014 rok możesz wypełnić zdecydowanie szybciej druki PIT za 2014 rok. Za pomocą prezentowanego programu bez problemu rozliczysz: PIT-39, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-37, PIT-36. Opisywany program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu z PIT 2014/2015. Oto powody, dla których warto skorzystać z programu PITy 2014/2015:

 • aplikacja posiada przyjazny Kreator PIT, który tworzy deklaracje i załączniki automatycznie – Kreator jest szczególnie przydatny dla osób wypełniających zeznania PIT raz w roku, dla siebie czy członków rodziny,
 • program posiada także tryb polecany profesjonalistom – umożliwia rozliczanie zeznań PIT na aktywnych formularzach, dając pełną kontrolę nad zeznaniem i pozwalając na szybsze przygotowanie zeznania podatkowego,
 • aplikacja pozwala wysyłać e-deklaracje przez Internet i dostarcza je bezpośrednio do Urzędu Skarbowego – dzięki temu dane użytkownika są bezpieczne i nikt niepowołany nie ma do nich wglądu,
 • program posiada bogatą dokumentację kontekstową, szczególnie przydatną w przypadku rozliczania bardziej skomplikowanych zeznań podatkowych,
 • aplikacja zapewnia bezpieczeństwo danych – nikt nie ma dostępu do Państwa danych finansowych, dane nie są sprzedawane ani udostępniane żadnym osobom trzecim,
 • program umożliwia wprowadzenie dowolnej liczby podatników, co jest szczególnie przydatne przy użyciu zarobkowym, np. w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych i innych podmiotach rozliczających zeznania PIT dla wielu osób,

Pit za rok 2014 program

Zeznanie PIT-28 nie umożliwia wspólnego rozliczania się w przypadku związków matrymonialnych. Nie istnieje również możliwość użytkowania ulgowych warunków dla osób samodzielnie wychowujących dziecko. Zobacz dodatkowo: rozliczenie łączne w PIT-36 oraz w PIT-37! Aby rozliczyć dochody z zagranicy najefektywniej jest zastosować specjalne oprogramowanie do rozliczeń PIT, pozwoli to nam na bezproblemowe rozliczenie tego typu zarobków bez względu na to w jakim kraju pracowaliśmy. Na stronach WWW można odszukać całkiem dużo nieodpłatnych programów do sporządzania druków PIT, ale tylko jeden jest de facto godny zaufania. Aplikacja do generowania druków rocznych PIT jest nie tylko gratisowa, bardzo łatwa w stosowaniu, ale dodatkowo zaręcza maksymalny zwrot podatkowy, bez przerwy czuwa byś otrzymał jak największy zwrot wpłaconego podatku dochodowego.

pit 0 druk 2014

Deklaracja PIT-28 służy podatnikom do kalkulowania się z zastosowaniem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Przedstawiony tekst przekaże podatnikowi najistotniejszych informacji dotyczących tej formy kreowania deklaracji fiskalnej do Urzędu Podatkowego. Składając druki razem z małżonkiem lub jako obywatel samodzielnie wychowujący latorośl, można obliczać podatek na PIT 37. Wymogiem jest, by zarówno podatnik, jak i jego współmałżonek byli upoważnieni do rozliczania się na PIT 37. Szukasz dobrego i darmowego programu do druku PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Prezentowany program możesz zarówno pobrać na własny laptop, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje działają w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą niniejszego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą niniejszego programu do PIT wypełnisz NIP 2, PIT/B, PIT/ZG, PIT-2K, PIT-37, PIT-39, PIT-36l, PIT-38, ZAP 3, PIT/O, PIT-28, PIT-36 i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych.

pit 36 nowy podatnik

Wzory pit 2015

2014-03-18 | Admin | | | |

Darmowy program PITY TaxMachine 2015/2014

Przesyłanie deklaracji PIT poprzez globalną sieć jest super proste i bezzwłoczne, dostępny na naszej stronie internetowej nieodpłatny program do zeznań PIT szybko wysyła PITy poprzez globalną sieć, nie jest to wcale bardzo trudne, sprawdź sam jeszcze dzisiaj. Twój formularz PIT-39 prawidłowo i szybko rozliczy nasz program do PIT. Zrobisz to w takiej w formie, jakiej tylko zechcesz – przez internet online wyślesz wypełnione zeznanie wprost do Urzędu Skarbowego. Baza programu zawiera niezbędne druki i załączniki. Rozlicz i wypełnij PIT-39 przez nasz program – naprawdę warto. Zeznanie roczne można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Wybór sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym zależy od preferencji podatnika. Zaletą składania e-deklaracji jest znaczna oszczędność czasu i brak konieczności wychodzenia z domu. Zarówno papierowy jak i elektroniczny formularz podatkowy można wypełnić korzystając z PIT 2014 program.

Termin składania pit 2015

Program PITy 2014/2015 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie. Podatnicy, na których ciąży obowiązek złożenia zeznania, są obowiązani w terminie określonym dla złożenia zeznania podatkowego wpłacić należny podatek lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników. Na okoliczność odwołania z opodatkowania ryczałtem od przychodów – oświadczenie na piśmie o rezygnacji dostarczyć musisz najdalej do 20 stycznia.

Blankiet PIT-28 jest przyznany dla wszystkich osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychód z dzierżawy, poddzierżawy, najmu, podnajmu, a także dla przedsiębiorców prowadzących własną i osobistą, pozarolniczą działalność gospodarczą odrębnie, bądź w formie spółki. Jeżeli otrzymujesz zarobki z firmy i wybrałeś opodatkowanie według skali podatkowej, czyli według skali podatkowej, to składasz deklarację roczną Pit-36, wykazujesz tam dochody, koszty i dochód z działalności, sumy należnych i uregulowanych przedpłat na podatek dochodowy w czasie roku, kwoty wpłaconych składek ZUS. Współmałżonkowie zbywający pospołu posiadłość, objętą wspólnością majątkową współmałżeńską – dostarczą dwa formularze PIT-39, każdy pokaże zarobek ze osobistego wkładu we wspólnej własności.

Druk PIT-28 wypełniają ci podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania swoich przychodów poprzez ryczałt ewidencjonowany. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, aczkolwiek przepisy ustawy o zryczałtowanej formie podatku nie definiują jasno, co pod terminem działalności gospodarczej należy rozumieć, tym samym odsyłając nas do przepisów ustawy o PIT. Dodatkowo formularz PIT-28 muszą rozliczyć także te osoby, które uzyskują dochody z zawartej uprzednio umowy najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy. Dotyczy to także tych podatników, którzy zawarli umowy o charakterze pokrewnym z wymienionymi. Wreszcie podatek poprzez PIT-28 dotyczy także osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, o której wspomnieliśmy wcześniej, w formie spółki cywilnej lub jawnej. Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • oszczędność czasu
 • ,
 • szybszy zwrot nadpłaty
 • ,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
 • ,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych
 • ,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji
 • ,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu
 • ,
 • łatwość wypełnienia
 • ,
 • ochrona środowiska
Sygnalizujemy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji skarbowej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Pity 2015 download

Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód (będący różnicą przychodu i kosztów uzyskania przychodu), pomniejszony o ulgi podatkowe podlegające odliczeniu od dochodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Od tej kwoty naliczana jest wysokość podatku, od której następnie odejmuje się opłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz ulgi odliczane od podatku (np. ulgę prorodzinną). Dopiero po dokonaniu tych wszystkich obliczeń, otrzymujemy w PIT 2014 wysokość należnego podatku, który podatnik ma obowiązek odprowadzić na konto urzędu skarbowego. Mój aplikacja Pity 2014 został rzetelnie przyszykowany przez kolegium odpowiedzialnych i obeznanych informatyków i testowany przez dziesiątki księgowych. Dzięki temu właśnie możemy Państwu zagwarantować najwyższą jakość oferowanego przez nas programu. Pit 38 wysyłają podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągnęli osobiście (poza jednostką gospodarczą) dochody z tytułu: zbycia pożyczonych papierów wartościowych (tzn. sprzedaż krótka), objęcia udziałów (akcji) w jednostkach mających indywidualność prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż firma lub zorganizowany ułamek przedsiębiorstwa, odpłatnego zbycia papierów wartościowych, sprzedaży derywatów oraz realizacji praw z nich wynikających, sprzedaży udziałów w jednostkach mających osobowość prawną.

Rozliczenie pit 2015

W formularzach PIT możemy odejmować wpłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Skorzystanie z obniżki podatkowej jest możliwe jedynie w przypadku należycie wypełnionych apendyksów PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne załączniki PIT w rozliczeniu 2014/2015. Przekaż PIT przez net. Co więcej za asystą mojego programu w wersji internetowej, jak również stacjonarnej masz możliwość wysłania PIT przez net do Urzędu Skarbowego. To zdecydowanie ułatwi Twoje rozliczenie z podatku. Od dziś nie będziesz musiał nawet wychodzić z domu, aby dostarczyć PIT. Osoby nadające PITa przez sieć mogą też spodziewać się szybszego zwrotu podatku niż w wypadku składania PIT w Urzędzie Skarbowym.

program pity 2014

Prócz wymienionych, zeznanie PIT-38 rozliczają również osoby, które objęły udział w spółkach posiadających osobowość prawną lub wkład w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny (jednak nie pod postacią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Utworzenie PIT 2014 przez internet. Jesteśmy w trakcie przygotowania dla Państwa aplikacji online do wypełniania PIT. Za asystą przedstawianego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-36L, PIT-39, PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-38 w 2015 roku rozliczając się za 2014 rok. Nasza aplikacja PIT online ulży Ci nie tylko w policzeniach, ale zarazem przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2014 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2014 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT. Stwórz formularze roczne PIT naszą aplikacją PITy 2014, jest to świetny sposób na zrealizowanie obowiązku wobec Urzędu Skarbowego.

druk pit d 2014

Pit za 2015

2014-03-18 | Admin | | | |

Ich darmowy program PITy TaxMachine 2014/2015

Korzystając z naszego programu do PIT rozliczampodatki.pl masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania. Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • gwarancja poprawności składanej deklaracji
 • ,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
 • ,
 • łatwość wypełnienia
 • ,
 • oszczędność czasu
 • ,
 • ochrona środowiska
 • ,
 • szybszy zwrot nadpłaty
 • ,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu
 • ,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych
Program PITy 2014/2015 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie.

Podatki pit 2015

Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2014 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Jak co roku, 1 stycznia rozpoczyna się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej. Podatnicy ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów nie odejmują ulgi prorodzinnej. Inne aktualne teraz ulgi mają możliwość odejmować od obliczonej sumy podatku. Płacący podatek zryczałtowany nie odliczają ulgi prorodzinnej. Inne aktualne dzisiaj odliczenia mogą odejmować od wykazanej kwoty podatku.

Wypełnienie formularza PIT-39 winno być dokonane do dnia 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym. Rozliczenie w terminie pozwoli nam uniknąć wszelkich kar lub składania korekty. Jeżeli chcesz zdążyć ze złożeniem PIT-39 na czas rozlicz i wypełnij go przez nasz program. Program do PIT pozwoli zrobić Ci to szybko i sprawnie, unikniesz błędów w wyliczeniach. Wypełnianie PIT-39 przy pomocy naszego programu jest naprawdę proste a możliwość wysłania go do Urzędu Skarbowego przez internet zaoszczędzi Ci mnóstwo czasu. Dokonasz tego przez program na dysku lub w trybie online. Deklarację PIT-38 wypełniają Polacy, jacy osiągneli za rok fiskalny dochody kapitałowe, np. dochody z giełdy, przychody z funduszy inwestycyjnych, przychody ze sprzedaży instrumentów pochodnych. Formularz PIT-38 dotyczy tych podatników, którzy zdecydowali się zagrać na giełdzie i w ten sposób uzyskać przychody. Zachęceni przez liczne reklamy i informacje medialne podatnicy muszą także rozliczyć się z Urzędem Skarbowym podatkiem, który od miejsca uzyskania dochodu nazywamy podatkiem giełdowym. Rozliczanie i wypełnianie druku PIT-38 opieramy zatem na dochodach „ugranych” na giełdzie. Stawka podatku wynosi 19% od uzyskanego przychodu.

Pit 2015 internet

Ściągnij nasz darmowy program do rozliczeń PIT-37 i wypełnij zeznanie podatkowe w ciągu 5 minut. Nasza aplikacja przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania podatkowego PIT-37. Kwestię poboru podatku reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

 • uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy)
 • uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów)
 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)
. Oprogramowanie księgowe TaxMachine jest często aktualizowane, a dzięki mechanizmowi automatycznej aktualizacji przez Sieć klient ma zawsze aktualny program mała księgowość.

Rozlicz pit 2015

Ulga internetowa dotyczy tylko tych osób, które w roku rozliczeniowym, czyli 2014 korzystały z Internetu na podstawie umowy, z której wynika, że uiszczaliśmy miesięczne opłaty za używanie Internetu. Wszystkie osoby, które korzystały z niego nieodpłatnie nie będą mogły skorzystać z ulgi internetowej. Rozliczenie blankietu PIT-37. Aby dobrze wypełnić PIT-37, najlepiej jest skorzystać z programu do PIT. Skorzystaj z niego teraz instalując aplikację lub online. Całkowitą instrukcję dotyczącą wypełniania PIT-37 za 2014 rok - Wypełnianie PIT-37. Deklarację roczną Pit-38 rozliczają Polacy, jacy osiągneli za rok podatkowy dochody z giełdy, np. dochody kapitałowe, dochody z funduszy inwestycyjnych, przychody ze zbycia instrumentów pochodnych.

pit 11

Pit 2015 online

Z potrącenia składek ZUS ma możliwość wykorzystać właściciel firmy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, wedle skali podatkowej. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. PIT 28 wysyłają obywatele, jacy w poprzednim roku podatkowym otrzymywali przychody z własnej działalności gospodarczej lub najmu i oznaczyli jako metodę wyznaczania podatku ryczałt od przychodów.

pieniadze 280x180

Pity gov 2015

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-16A, PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-28, PIT-19A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Opodatkowanie własnego biznesu ryczałtem od przychodów najczęściej jest korzystne dla firm osiągających dużą marżę, składają oni zeznanie roczne PIT-28 zamiast Pit-36 lub PIT 36L. Ulga prorodzinna należy się nie tylko osobom posiadającym na utrzymaniu małoletnie dzieci, ale dodatkowo dzieci pełnoletnie uczące się w szkołach wyższych lub średnich, aż do 25 roku życia.

Po nadaniu zeznania skarbowego PIT przez Sieć należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), ponieważ jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia pit-u w urzędzie skarbowym. Zwykle można go wydrukować już po kilku minutach od wysłania deklaracji podatkowej PIT. Jest to ważny dokument, który odpowiada pieczątce podbijanej na tradycyjnym wydruku i jest potwierdzeniem, że dokonaliśmy obowiązkowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. PIT poprzez sieć globalną to bardzo dobry sposób na wysyłanie deklaracji PIT rocznych do urzędów fiskalnych, nasze oprogramowanie przekazuje e-Deklaracje całkiem samodzielnie, jesteśmy pewni, że jest to niesamowicie proste i całkiem nieodpłatne. Pit-36 dotyczy osób które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (18-32%).