Program PITY 2014 rok

Możesz już sporządzać swoje PITY programem PIT 2014, nie ma łatwiejszego sposobu!

Wzory pit 2014

2014-03-18 | Admin | | | |

 PITy za 2013/2014 rok

Przesyłanie deklaracji PIT poprzez globalną sieć jest super proste i bezzwłoczne, dostępny na naszej stronie internetowej nieodpłatny program do zeznań PIT szybko wysyła PITy poprzez globalną sieć, nie jest to wcale bardzo trudne, sprawdź sam jeszcze dzisiaj. Twój formularz PIT-39 prawidłowo i szybko rozliczy nasz program do PIT. Zrobisz to w takiej w formie, jakiej tylko zechcesz – przez internet online wyślesz wypełnione zeznanie wprost do Urzędu Skarbowego. Baza programu zawiera niezbędne druki i załączniki. Rozlicz i wypełnij PIT-39 przez nasz program – naprawdę warto. Zeznanie roczne można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Wybór sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym zależy od preferencji podatnika. Zaletą składania e-deklaracji jest znaczna oszczędność czasu i brak konieczności wychodzenia z domu. Zarówno papierowy jak i elektroniczny formularz podatkowy można wypełnić korzystając z PIT 2013 program.

Termin składania pit 2014

Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie. Podatnicy, na których ciąży obowiązek złożenia zeznania, są obowiązani w terminie określonym dla złożenia zeznania podatkowego wpłacić należny podatek lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników. Na okoliczność odwołania z opodatkowania ryczałtem od przychodów – oświadczenie na piśmie o rezygnacji dostarczyć musisz najdalej do 20 stycznia.

Blankiet PIT-28 jest przyznany dla wszystkich osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychód z dzierżawy, poddzierżawy, najmu, podnajmu, a także dla przedsiębiorców prowadzących własną i osobistą, pozarolniczą działalność gospodarczą odrębnie, bądź w formie spółki. Jeżeli otrzymujesz zarobki z firmy i wybrałeś opodatkowanie według skali podatkowej, czyli według skali podatkowej, to składasz deklarację roczną Pit-36, wykazujesz tam dochody, koszty i dochód z działalności, sumy należnych i uregulowanych przedpłat na podatek dochodowy w czasie roku, kwoty wpłaconych składek ZUS. Współmałżonkowie zbywający pospołu posiadłość, objętą wspólnością majątkową współmałżeńską – dostarczą dwa formularze PIT-39, każdy pokaże zarobek ze osobistego wkładu we wspólnej własności.

Druk PIT-28 wypełniają ci podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania swoich przychodów poprzez ryczałt ewidencjonowany. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, aczkolwiek przepisy ustawy o zryczałtowanej formie podatku nie definiują jasno, co pod terminem działalności gospodarczej należy rozumieć, tym samym odsyłając nas do przepisów ustawy o PIT. Dodatkowo formularz PIT-28 muszą rozliczyć także te osoby, które uzyskują dochody z zawartej uprzednio umowy najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy. Dotyczy to także tych podatników, którzy zawarli umowy o charakterze pokrewnym z wymienionymi. Wreszcie podatek poprzez PIT-28 dotyczy także osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, o której wspomnieliśmy wcześniej, w formie spółki cywilnej lub jawnej. Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • oszczędność czasu
 • ,
 • szybszy zwrot nadpłaty
 • ,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
 • ,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych
 • ,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji
 • ,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu
 • ,
 • łatwość wypełnienia
 • ,
 • ochrona środowiska
Sygnalizujemy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji skarbowej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Pity 2014 download

Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód (będący różnicą przychodu i kosztów uzyskania przychodu), pomniejszony o ulgi podatkowe podlegające odliczeniu od dochodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Od tej kwoty naliczana jest wysokość podatku, od której następnie odejmuje się opłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz ulgi odliczane od podatku (np. ulgę prorodzinną). Dopiero po dokonaniu tych wszystkich obliczeń, otrzymujemy w PIT 2013 wysokość należnego podatku, który podatnik ma obowiązek odprowadzić na konto urzędu skarbowego. Mój aplikacja Pity 2013 został rzetelnie przyszykowany przez kolegium odpowiedzialnych i obeznanych informatyków i testowany przez dziesiątki księgowych. Dzięki temu właśnie możemy Państwu zagwarantować najwyższą jakość oferowanego przez nas programu. Pit 38 wysyłają podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągnęli osobiście (poza jednostką gospodarczą) dochody z tytułu: zbycia pożyczonych papierów wartościowych (tzn. sprzedaż krótka), objęcia udziałów (akcji) w jednostkach mających indywidualność prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż firma lub zorganizowany ułamek przedsiębiorstwa, odpłatnego zbycia papierów wartościowych, sprzedaży derywatów oraz realizacji praw z nich wynikających, sprzedaży udziałów w jednostkach mających osobowość prawną.

Rozliczenie pit 2014

W formularzach PIT możemy odejmować wpłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Skorzystanie z obniżki podatkowej jest możliwe jedynie w przypadku należycie wypełnionych apendyksów PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne załączniki PIT w rozliczeniu 2013/2014. Przekaż PIT przez net. Co więcej za asystą mojego programu w wersji internetowej, jak również stacjonarnej masz możliwość wysłania PIT przez net do Urzędu Skarbowego. To zdecydowanie ułatwi Twoje rozliczenie z podatku. Od dziś nie będziesz musiał nawet wychodzić z domu, aby dostarczyć PIT. Osoby nadające PITa przez sieć mogą też spodziewać się szybszego zwrotu podatku niż w wypadku składania PIT w Urzędzie Skarbowym.

program pity 2013

Prócz wymienionych, zeznanie PIT-38 rozliczają również osoby, które objęły udział w spółkach posiadających osobowość prawną lub wkład w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny (jednak nie pod postacią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Utworzenie PIT 2013 przez internet. Jesteśmy w trakcie przygotowania dla Państwa aplikacji online do wypełniania PIT. Za asystą przedstawianego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-36L, PIT-39, PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-38 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Nasza aplikacja PIT online ulży Ci nie tylko w policzeniach, ale zarazem przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT. Stwórz formularze roczne PIT naszą aplikacją PITy 2013, jest to świetny sposób na zrealizowanie obowiązku wobec Urzędu Skarbowego.

druk pit d 2013

Pit za 2014

2014-03-18 | Admin | | | |

 PITy za 2013 rok

Korzystając z naszego programu do PIT rozliczampodatki.pl masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania. Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • gwarancja poprawności składanej deklaracji
 • ,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
 • ,
 • łatwość wypełnienia
 • ,
 • oszczędność czasu
 • ,
 • ochrona środowiska
 • ,
 • szybszy zwrot nadpłaty
 • ,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu
 • ,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych
Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie.

Podatki pit 2014

Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Jak co roku, 1 stycznia rozpoczyna się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej. Podatnicy ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów nie odejmują ulgi prorodzinnej. Inne aktualne teraz ulgi mają możliwość odejmować od obliczonej sumy podatku. Płacący podatek zryczałtowany nie odliczają ulgi prorodzinnej. Inne aktualne dzisiaj odliczenia mogą odejmować od wykazanej kwoty podatku.

Wypełnienie formularza PIT-39 winno być dokonane do dnia 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym. Rozliczenie w terminie pozwoli nam uniknąć wszelkich kar lub składania korekty. Jeżeli chcesz zdążyć ze złożeniem PIT-39 na czas rozlicz i wypełnij go przez nasz program. Program do PIT pozwoli zrobić Ci to szybko i sprawnie, unikniesz błędów w wyliczeniach. Wypełnianie PIT-39 przy pomocy naszego programu jest naprawdę proste a możliwość wysłania go do Urzędu Skarbowego przez internet zaoszczędzi Ci mnóstwo czasu. Dokonasz tego przez program na dysku lub w trybie online. Deklarację PIT-38 wypełniają Polacy, jacy osiągneli za rok fiskalny dochody kapitałowe, np. dochody z giełdy, przychody z funduszy inwestycyjnych, przychody ze sprzedaży instrumentów pochodnych. Formularz PIT-38 dotyczy tych podatników, którzy zdecydowali się zagrać na giełdzie i w ten sposób uzyskać przychody. Zachęceni przez liczne reklamy i informacje medialne podatnicy muszą także rozliczyć się z Urzędem Skarbowym podatkiem, który od miejsca uzyskania dochodu nazywamy podatkiem giełdowym. Rozliczanie i wypełnianie druku PIT-38 opieramy zatem na dochodach „ugranych” na giełdzie. Stawka podatku wynosi 19% od uzyskanego przychodu.

Pit 2014 internet

Ściągnij nasz darmowy program do rozliczeń PIT-37 i wypełnij zeznanie podatkowe w ciągu 5 minut. Nasza aplikacja przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania podatkowego PIT-37. Kwestię poboru podatku reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

 • uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy)
 • uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów)
 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)
. Oprogramowanie księgowe TaxMachine jest często aktualizowane, a dzięki mechanizmowi automatycznej aktualizacji przez Sieć klient ma zawsze aktualny program mała księgowość.

Rozlicz pit 2014

Ulga internetowa dotyczy tylko tych osób, które w roku rozliczeniowym, czyli 2013 korzystały z Internetu na podstawie umowy, z której wynika, że uiszczaliśmy miesięczne opłaty za używanie Internetu. Wszystkie osoby, które korzystały z niego nieodpłatnie nie będą mogły skorzystać z ulgi internetowej. Rozliczenie blankietu PIT-37. Aby dobrze wypełnić PIT-37, najlepiej jest skorzystać z programu do PIT. Skorzystaj z niego teraz instalując aplikację lub online. Całkowitą instrukcję dotyczącą wypełniania PIT-37 za 2013 rok - Wypełnianie PIT-37. Deklarację roczną Pit-38 rozliczają Polacy, jacy osiągneli za rok podatkowy dochody z giełdy, np. dochody kapitałowe, dochody z funduszy inwestycyjnych, przychody ze zbycia instrumentów pochodnych.

pit 11

Pit 2014 online

Z potrącenia składek ZUS ma możliwość wykorzystać właściciel firmy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, wedle skali podatkowej. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. PIT 28 wysyłają obywatele, jacy w poprzednim roku podatkowym otrzymywali przychody z własnej działalności gospodarczej lub najmu i oznaczyli jako metodę wyznaczania podatku ryczałt od przychodów.

pieniadze 280x180

Pity gov 2014

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-16A, PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-28, PIT-19A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Opodatkowanie własnego biznesu ryczałtem od przychodów najczęściej jest korzystne dla firm osiągających dużą marżę, składają oni zeznanie roczne PIT-28 zamiast Pit-36 lub PIT 36L. Ulga prorodzinna należy się nie tylko osobom posiadającym na utrzymaniu małoletnie dzieci, ale dodatkowo dzieci pełnoletnie uczące się w szkołach wyższych lub średnich, aż do 25 roku życia.

Po nadaniu zeznania skarbowego PIT przez Sieć należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), ponieważ jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia pit-u w urzędzie skarbowym. Zwykle można go wydrukować już po kilku minutach od wysłania deklaracji podatkowej PIT. Jest to ważny dokument, który odpowiada pieczątce podbijanej na tradycyjnym wydruku i jest potwierdzeniem, że dokonaliśmy obowiązkowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. PIT poprzez sieć globalną to bardzo dobry sposób na wysyłanie deklaracji PIT rocznych do urzędów fiskalnych, nasze oprogramowanie przekazuje e-Deklaracje całkiem samodzielnie, jesteśmy pewni, że jest to niesamowicie proste i całkiem nieodpłatne. Pit-36 dotyczy osób które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (18-32%).

Pit do pobrania

2014-03-18 | Admin | | | |

Program Pity 2014 rok

Ministerstwo finansow pit

Pozyskiwanie dochodów obliczanych na Pit 39 (z posesji oddanej do użytkowania lub zakupionej po zakończeniu 2008 roku), PIT-36l (to jest podatkiem liniowym), PIT-16 (kartą podatkową), Pit 38 (ze zbycia udziałów w spółkach i z giełdy), PIT 28 (zryczałtowanym podatkiem od przychodów) nie uniemożliwia rozliczenia PIT 37 w zakresie innych zysków rozliczanych za pośrednictwem pracodawców. Można zatem te dwie deklaracje rozliczyć razem. Często wykorzystywaną przez Polaków ulgą jest odliczenie na dzieci, za jej sprawą odejmujemy 1112,04 od podatku na każdego potomka, stosując tą ulgę możemy odzyskać w rzeczywistości duże sumy podatku. Ulgi skarbowe, jakie możemy wykorzystać wypełniając druk PIT-28 jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o PIT/O, pomimo że niektóre z nich nie są w ogóle uwzględnione i dopuszczalne w tym formularzu.

Zeznanie roczne

Sygnalizujemy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji podatkowej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych może być (po spełnieniu określonych warunków):

 • ryczałt od niektórych rodzajów dochodów (przychodów), np. odsetki od lokat bankowych.
 • 19% podatek od dochodu z tytułu:
  • niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych (przykładowo, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych)
  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg (wybór sposobu opłacania podatku następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika)
  • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw,
W programie PITy 2013/2014 taxmachine.pl do rozliczenia przychodów ujętych w PIT 2014 w terminie 1 styczeń 2014 – 30 kwietnia 2014 wypełnisz ponadto wszelkie formularze obowiązujące od 1 stycznia 2014 definitywnie za darmo: Z, D, PIT/B, PIT 37, O, PIT 28, NIP 7, PIT 28/A, PIT 39, PIT 28/B, PIT 38, ZG, 2K, PIT 36L, PIT 36, ZAP3.

Jak rozliczyć pit

Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych może być (po spełnieniu określonych warunków):

 • ryczałt od niektórych rodzajów dochodów (przychodów), np. odsetki od lokat bankowych.
 • 19% podatek od dochodu z tytułu:
  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg (wybór sposobu opłacania podatku następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika)
  • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw,
  • niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych (przykładowo, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych)
Obywatele mają możliwość by zastosować w formularzu PIT ulgę od zarobku sumy wydatkowanej na używanie sieci internetowej w lokalu (budynku) stanowiącym miejsce zameldowania osoby w wysokości nie większej od za rok podatkowy sumy 760 PLN. Rozliczanie formularza PIT-37 ogranicza się do wpisania nazwy Urzędu Skarbowego poprawnego dla naszego miejsca zamieszkania. W dalszej części podajemy swoje dane osoby, a wypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem, również jego dane osobowe. Później wykazujemy swoje dochody otrzymywane z wyżej wymienionych źródeł. Kolejną czynnością jest wyliczenie sumy odliczeń od dochodu, a po tym obliczenie podstawy opodatkowania i podatku właściwego. Potem wykazujemy sumę odliczeń od podatku, a ostatecznie podajemy właściwą sumę podatku do zapłacenia.

Uzyskiwanie przychodów rozliczanych na PIT-39 (z posesji nabytej lub oddanej do użytkowania od 2009 roku), PIT-36l (to jest podatkiem liniowym), PIT-16 (kartą podatkową), Pit-38 (ze sprzedaży udziałów w spółkach i z giełdy), PIT-28 (zryczałtowanym podatkiem od przychodów) nie neguje rozliczenia PIT 37 w zakresie innych przychodów przeliczanych standardowo za pośrednictwem płatników. Można zatem te dwa zeznania złożyć łącznie. Z naszej witryny WWW możesz również pobrać w pełni gratisowy program do wypełniania PIT za 2013 rok! Za pomocą niniejszego programu wypełnisz PIT-28, PIT-37, PIT-39, PIT-36L, PIT-36, PIT-38, a także wszelkie apendyksy dołączane do zeznań skarbowych. Wniosek o zbiorowe opodatkowanie dochodów mąż i żona muszą złożyć w terminie, który oznaczony jest dla złożenia zeznania PIT za dany rok podatkowy.

Pit urząd skarbowy

System e-deklaracje gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Być może co roku martwisz się czy zdołasz tworzyć i wysłać do Urzędu Fiskalnego formularz PIT. Nie jest to lekka sprawa tak więc taka bojaźń jest uprawniona. Jedyne co jest wymagane aby skierować zeznania PIT drogą internetową, oczywiście poza poprawnym programem umożliwiającym takie rozliczenie, to wysokość przychodu podatnika z ubiegłego roku podatkowego. Kwota ta ma służyć do autoryzacji podatnika składającego zeznanie podatkowe PIT.

Rozliczenia podatkowe

Zeznanie PIT-28 służy podatnikom do kalkulowania się z zastosowaniem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Niniejszy tekst przekaże podatnikowi najważniejszych treści dotyczących tej formy kreowania deklaracji skarbowej do Urzędu Skarbowego. Zeznanie PIT-28 jest formularzem poświęconym dla biznesmenów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki. Na dodatek w zeznaniu pit 28 z formy rozliczenia za pomocą ryczałtu mogą rozliczać się osoby otrzymujące przychody z wynajmu oraz dzierżawy. Wypełnianie druku PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli korzystamy z bezpłatnego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dobraniu odpowiednich formularzy do sytuacji w jakiej się znajdujemy, ale też będzie nas wspomagał w ciągu wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na pomoc nie tylko w obliczeniach, ale również na sugestie co wprowadzić w daną rubrykę.

pit 38 za 2013

Osoba fizyczna zobowiązana do rozliczania PIT-28, PIT-36l, Pit 38, Pit 39 może być w obrębie innych prywatnych dochodów zobowiązany do przygotowanie Pit 36. Formularz PIT-28 musi jednak zostać złożona stosunkowo dużo wcześniej, ponieważ już do 31 stycznia roku poprzedzającego rozliczenie podatkowe za dany rok, co oznacza, że gdybyśmy chcieli skorzystać z ryczałtu w roku 2014 należy już 20 stycznia 2013 zadeklarować to w Urzędzie Skarbowym. W globalnej sieci można odszukać niezwykle dużo najróżniejszych aplikacji do sporządzania zeznań rocznych PIT, dlatego wybranie najlepszego z nich jest nie lada problemem, ściągnij program z naszej strony, jesteśmy pewni, że nie znajdziesz prostszej aplikacji do tworzenia zeznań rocznych PIT.

pit 37 druk 2014

Kategoria: Dobry pit | Tagi: pita, pit, jak wypełnić pit, deklaracje | Brak komentarzy

Darmowy program do rozliczenia pit 2013

2014-03-18 | Admin | | | |

 Pit 2013/2014

Oprogramowanie PITy 2013 gwarantuje najwyższe zwroty podatkowe, ściągnij go nieodpłatnie już teraz i uchroń się przed problemami, jakie na Ciebie czekają jeżeli zastosujesz inny program. Zeznanie fiskalny PIT-37 składają wszyscy podatnicy, którzy pozyskali wynagrodzenie z tytułu: świadczeń przedemerytalnych, emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków przedemerytalnych. Przewodniki wypełnianie PIT za 2013 rok. Z myślą o tych, którzy co roku mają problemy z wypełnieniem zeznania skarbowego przygotowaliśmy obszerne instrukcje, dzięki którym bez większych ambarasów wypełnisz zeznanie podatkowe za 2013 rok.

Najlepszy program do pit 2013

Sporządzanie druku PIT-28 - instrukcja, poradnik. PIT-28 to jedyne z zeznań podatkowych, które musimy dostarczyć szybciej niż do 30 kwietnia. Rozliczający się z PIT-28 złożyć deklarację podatkową muszą najpóźniej do 31 stycznia 2014 roku. Nie musisz pobierać programu na własny komputer. Możesz skorzystać również z internetowej wersji naszej aplikacji. Nie ma nic wygodniejszego jak wypełnienie PIT z przeglądarki internetowej na stronie ftpa.pl. Formularz PIT 39 - rozlicz PIT-39 za 2013 rok. Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość. Jest jednak wiele szczegółów, które wpływają na to, czy dana sprzedaż kwalifikuje się akurat pod ten formularz podatkowy. Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze informacje dotyczące PIT-39.

Program PITy 2014 zapewnia największe zwroty podatków, ściągnij go nieodpłatnie natychmiast i uchroń się przed problemami, które na Ciebie czekają jeśli zastosujesz inny program. Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, mają prawo do umniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania (wyjątek stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wypełniające formularz PIT 37, naliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową. Używając mój program do PIT za 2013 rok możesz wypełnić zdecydowanie prędzej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą niniejszego programu bez problemu rozliczysz: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-38, PIT-36L, PIT-39. Mój program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu z PIT 2013/2014.

Do szybkiego i sprawnego rozliczenia druku PIT-36L warto wykorzystać nasz program, lub dokonać tego w trybie online. Mamy też możliwość wysłania wypełnionej w ten sposób deklaracji przez internet. Rozlicz i wypełnij swoje zeznanie już teraz, zaoszczędzisz czas, nie wychodząc z domu. O wniosek o wspólne obliczanie na zeznaniu PIT-37 wystąpić mogą małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Związek matrymonialny musi być w mocy przez cały okres trwania uprzedniego roku fiskalnego. Pomiędzy współmałżonkami przez cały okres rozliczeniowy, którego dotyczy zeznanie PIT-37, obowiązywać powinna wspólnota majątkowa. Żadnego z małżonków nie mogą dotyczyć przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, objętych 19 proc. stawką podatku. Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2013 w 2014 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami.

Program do rozliczenia pit 37 za 2013

Zbycie posesji nabytej lub pobudowanej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a jeżeli obywatel w danym roku innych zarobków nie osiąga – na Pit 36. Za pomocą mojego programu do PIT za 2013 rok możesz wypełnić zdecydowanie szybciej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą prezentowanego programu bez problemu rozliczysz: PIT-39, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-37, PIT-36. Opisywany program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu z PIT 2013/2014. Oto powody, dla których warto skorzystać z programu PITy 2013/2014:

 • aplikacja posiada przyjazny Kreator PIT, który tworzy deklaracje i załączniki automatycznie – Kreator jest szczególnie przydatny dla osób wypełniających zeznania PIT raz w roku, dla siebie czy członków rodziny,
 • program posiada także tryb polecany profesjonalistom – umożliwia rozliczanie zeznań PIT na aktywnych formularzach, dając pełną kontrolę nad zeznaniem i pozwalając na szybsze przygotowanie zeznania podatkowego,
 • aplikacja pozwala wysyłać e-deklaracje przez Internet i dostarcza je bezpośrednio do Urzędu Skarbowego – dzięki temu dane użytkownika są bezpieczne i nikt niepowołany nie ma do nich wglądu,
 • program posiada bogatą dokumentację kontekstową, szczególnie przydatną w przypadku rozliczania bardziej skomplikowanych zeznań podatkowych,
 • aplikacja zapewnia bezpieczeństwo danych – nikt nie ma dostępu do Państwa danych finansowych, dane nie są sprzedawane ani udostępniane żadnym osobom trzecim,
 • program umożliwia wprowadzenie dowolnej liczby podatników, co jest szczególnie przydatne przy użyciu zarobkowym, np. w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych i innych podmiotach rozliczających zeznania PIT dla wielu osób,

Pit za rok 2013 program

Zeznanie PIT-28 nie umożliwia wspólnego rozliczania się w przypadku związków matrymonialnych. Nie istnieje również możliwość użytkowania ulgowych warunków dla osób samodzielnie wychowujących dziecko. Zobacz dodatkowo: rozliczenie łączne w PIT-36 oraz w PIT-37! Aby rozliczyć dochody z zagranicy najefektywniej jest zastosować specjalne oprogramowanie do rozliczeń PIT, pozwoli to nam na bezproblemowe rozliczenie tego typu zarobków bez względu na to w jakim kraju pracowaliśmy. Na stronach WWW można odszukać całkiem dużo nieodpłatnych programów do sporządzania druków PIT, ale tylko jeden jest de facto godny zaufania. Aplikacja do generowania druków rocznych PIT jest nie tylko gratisowa, bardzo łatwa w stosowaniu, ale dodatkowo zaręcza maksymalny zwrot podatkowy, bez przerwy czuwa byś otrzymał jak największy zwrot wpłaconego podatku dochodowego.

pit 0 druk 2013

Deklaracja PIT-28 służy podatnikom do kalkulowania się z zastosowaniem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Przedstawiony tekst przekaże podatnikowi najistotniejszych informacji dotyczących tej formy kreowania deklaracji fiskalnej do Urzędu Podatkowego. Składając druki razem z małżonkiem lub jako obywatel samodzielnie wychowujący latorośl, można obliczać podatek na PIT 37. Wymogiem jest, by zarówno podatnik, jak i jego współmałżonek byli upoważnieni do rozliczania się na PIT 37. Szukasz dobrego i darmowego programu do druku PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Prezentowany program możesz zarówno pobrać na własny laptop, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje działają w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą niniejszego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą niniejszego programu do PIT wypełnisz NIP 2, PIT/B, PIT/ZG, PIT-2K, PIT-37, PIT-39, PIT-36l, PIT-38, ZAP 3, PIT/O, PIT-28, PIT-36 i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych.

pit 36 nowy podatnik

Do kiedy pit za 2013

2014-03-17 | Admin | | | |

Program PIT 2013

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym
 • lub
 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
. Początkowa część blankietu pit 28 jest jak zwykle przeznaczona na wybór miejsca składania formularza. Należy tam wpisać pełną nazwę Urzędu, przez który jesteśmy obsługiwani wraz z zaznaczeniem odpowiedniego miasta. Warto pamiętać, że musimy w tej części również zaznaczyć czy jest to korekta składanego zeznania czy robimy to po raz pierwszy. Tę informację należy umieścić w rubryce numer 6. Jeśli chcesz utworzyć swojego PITa sprawnie i szybko to należałoby by się zainteresować najlepszym gratisowym programem PIT 2013.

Pit 2013 dobre programy

Edycja online tego programu do PIT 2014 to przede wszystkim luksus i oszczędność czasu! Nic nie musisz ściągać, ani tym bardziej instalować. Wystarczy, że jedynie włączysz aplikację PIT ONLINE klikając w poniższy baner. Będziesz mógł wtedy utworzyć PIT przez net na stronie edeklaracje.eu. Zeznanie roczne można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Wybór sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym zależy od preferencji podatnika. Zaletą składania e-deklaracji jest znaczna oszczędność czasu i brak konieczności wychodzenia z domu. Zarówno papierowy jak i elektroniczny formularz podatkowy można wypełnić korzystając z PIT 2013 program. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Podatnicy, na których ciąży obowiązek złożenia zeznania, są obowiązani w terminie określonym dla złożenia zeznania podatkowego wpłacić należny podatek lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników. Pobierz nasz bezpłatny program do PIT-37 z taxmachine.pl. Osoby, jakie nie rozliczają druków PIT za pośrednictwem chlebodawcy lub uzyskują zarobki z wielorakich źródeł, w tym cząstkę bez pośrednictwa płatnika, sporządzają Pit-36.

Pit 2013 gov

W roku 2014 składamy rozliczenie podatkowe za dochody osiągane w 2013 roku. Podatnicy rozliczający się z PIT-37 zobligowani są do złożenia deklaracji podatkowej do 30 kwietnia 2014 roku. Składki ZUS są potrącane od dochodu. Składkami ZUS są wpłaty na zabezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe, chorobowe podatnika. Jeśli osoba zaczyna jednostkę komercyjną w czasie roku fiskalnego – oświadczenie o wyborze opodatkowania liniowego trzeba wysłać do dnia wcześniejszego dzień wystartowania tego biznesu, nie dalej natomiast niż w dniu otrzymania początkowego przychodu.

Pit pro 2013

By zastosować ulgę na internet nie jest wymagane dysponowanie fakturami, wystarczy jakikolwiek dowód poniesienia wydatku na sieć globalną, musi na nim być wykazana kwota oraz komu kto kiedy zapłacił za stosowanie internetu. Jeśli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i skorzystasz z tego rozwiązania przesyłając deklaracje i informacje – możesz liczyć na istotną oszczędność czasu i pieniędzy, które spożytkujesz w inny efektywny sposób dla swojej fi rmy. Bo e-Deklaracje to nie tylko uniknięcie przygotowywania papierowych formularzy, ich kopertowania i wysyłania do właściwych naczelników urzędów skarbowych, ale także weryfikacja kompletności dokumentów i sprawdzanie poprawności składanych danych w szerokim zakresie. Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% opłaconego przez siebie podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Aby wspomóc wybraną OPP należy wpisać w zeznaniu rocznym jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz podać wnioskowaną kwotę.

pit b 2013

Pity za rok 2013

Terminem złożenia oświadczenia jest 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Można tego dokonać także w ciągu roku poprzez druczek CeiDG-1, w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dla działów specjalnych terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (ewentualnie tydzień, w którym rozpoczęto działalność). Jeżeli chcesz dopilnować, aby Twoje zeznanie podatkowe fiskus otrzymał w terminie wypełnij i rozlicz swój PIT-36L poprzez internet. Zrobisz to używając naszego programu do PIT lub w trybie online. Wypełnianie i rozliczanie PIT jest naprawdę proste, wystarczy skorzystać z programu! W formularzu PIT-37 zamieścić należy profity wynikające z praw autorskich i innych praw majątkowych. W tej deklaracji podatkowej wykazuje się też świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także należności z umów aktywizacyjnych. Katalog osób rozliczających się poprzez PIT-37 zamykają pracujące osoby tymczasowo aresztowane lub skazane. Programy, które dopuszczają rozliczenie i przesłanie PIT-u przez Internet zapewniają bezpieczeństwo transmisji wszelkich danych wpisanych do serwisu dzięki zastosowaniu połączenia utajnianego. Dane są bez ryzyka przechowywane na serwerach, które gwarantują, że żadne powierzone dane nie dostaną się w nienależyte ręce.

pit program 2014

Rozliczenie roczne pit 2013

Zeznanie fiskalne kreowane za rok 2013 drogą elektroniczną nie wymaga kwalifikowanego e-podpisu. Stąd też Urząd Skarbowy musi mieć sposobność zweryfikowania, czy dane zeznanie podatkowe rzeczywiście zostało utworzone przez jednostkę do tego upełnomocnioną. Składanie deklaracji i informacji odbywa się z użyciem podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfi katu. W ten sposób można składać następujące deklaracje i informacje podatkowe: IFT-3/IFR-3R, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-R, PIT-4R, IFT-1/IFT-1R. Sporządzanie deklaracji PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym karkołomnym, pod warunkiem, że korzystamy z bezpłatnego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko ulży nam w dopasowaniu pasujących zeznań PIT do sytuacji fiskalnej w której się znajdujemy, ale dodatkowo będzie nas wspierał w czasie wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na pomoc nie tylko w obliczeniach, ale również na wskazówki co wpisać w daną rubrykę.

Programy, które zapewniają sporządzenie i przesłanie PIT-u przez Internet zapewniają bezpieczeństwo transmisji wszelkich danych wpisanych do serwisu dzięki użyciu połączenia utajnianego. Dane są bezpiecznie zapisywane na serwerach, które poręczają, że żadne powierzone dane nie dostaną się w nieodpowiednie ręce. Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2013 w 2014 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami. Z jakiej przyczyny wybrać właśnie omawiany program do rozliczeń rocznych? - nie zrobisz błędu w obliczeniach - prezentowany program wykona je za Ciebie!, - możesz pobrać darmowy program, jak również wypełnić PIT przez internet, - wszystkie Twoje dane podawane przy rozliczaniu się z podatku są zaszyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach (tylko Ty masz do nich dostęp), - niniejszy program udostępniony jest całkowicie bezpłatnie, - przedstawiana aplikacja do wypełniania PIT została przygotowana przez wytrawnych księgowych i informatyków, co sprawia, że możesz być pewny, że w Twoje zeznanie podatkowe nie wkradnie się nawet najmniejszy błąd.